Βαρυκεντρικές συντεταγμένες στο GEOGEBRA

March 9th, 2020

Βαρυκεντρκές συντεταγμένες και κατασκευή εργαλείων στο  GEOGEBRA

Euclidean (Elementary) Geometry

March 9th, 2020

A hard (beautiful) Problem of Geometry

Προσδιορισμός του είδους της κωνικής διερχόμενης απο τρία σημεία και το κέντρο της

June 17th, 2019

http://gtsintsifas.com/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΥ-ΕΙΔΟΥΣ-ΚΩΝΙΚΗΣ-ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ-ΑΠΟ-ΤΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΑ-ΑΠΌ-ΤΗ-ΘΕΣΗ-ΤΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ-ΤΗΣ..pdf.Μ.Ε  Απρίλιος 19.  Κ. Δόρτσιος-Γ. Τσίντσιφας

Convexity. Problems*

March 18th, 2019

Problems from Axioms 2018, 7(1)

Classification of a conic

January 8th, 2019

Classification of a conic through the vertices of a triangle according the position of the center.

Κυρτά σχήματα

November 1st, 2018

Εμβαδά. Mixed area. Minkovski

Problems

October 30th, 2018

4 problems

Το θεώρημα Holdtch

October 23rd, 2018

Προβλήματα που προκύπτουν απο το θεώρημα Holdtch

Steiner-Lehmus Theorem

October 21st, 2018

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ STEINER – LEHMUS

Το πρόβλημα Fermat-Torriceli

October 21st, 2018

Γενίκευση του προβλήματος των Fermat-Torriceli.