Υπερβολική Γεωμετρία

Το μοντέλο του Poincare στο επίπεδο 

Comments are closed.