Κάλυψη κυρτού σχήματος

Κάθε κυρτό σχήμα Κ μπορεί να καλυφθεί με επτά σχήματα ίσα προς Κ/2. coveringconvex

Comments are closed.