Συνέδριο Μ-Ε 2013

Υπερβολική Γεωμετρία. Εφαρμογή της Υπερβολικής Γεωμετρίας στο μοντέλο του Poincaré

 

Comments are closed.