Προσδιορισμός του είδους της κωνικής διερχόμενης απο τρία σημεία και το κέντρο της

http://gtsintsifas.com/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΥ-ΕΙΔΟΥΣ-ΚΩΝΙΚΗΣ-ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ-ΑΠΟ-ΤΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΑ-ΑΠΌ-ΤΗ-ΘΕΣΗ-ΤΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ-ΤΗΣ..pdf.Μ.Ε  Απρίλιος 19.  Κ. Δόρτσιος-Γ. Τσίντσιφας