Το πρόβλημα Fermat-Torriceli

Γενίκευση του προβλήματος των Fermat-Torriceli.

Comments are closed.