Το πρόβλημα των Fermat-Toricely

Θεωρούμε ένα σύνολο σημείων G. Πότε το άθροισμα των αποστάσεων σημείου Μ δοθείσης επιφάνειας Ε από τα σημεία  του  σημεισονόλου G γίνεται Ελάχιστο ??