Ομιλία στην Ε.Μ.Ε. Μάρτιος 2014. Κ.Δόρτσιος, Γ.Τσίντσιφας

Γεωμετρία Affine. Εφαρμογές.

Comments are closed.