Πρόβλημα Γεωμετρίας. Δημ.Τσολαρίδης

Ο δημήτρης ήταν μαθητής μου και του έμεινε η αγάπη για την Γεωμετρία. 

Comments are closed.